Het nut van ervaringsdeskundigen.

Steeds meer zorgverleners erkennen het nut van ervaringsdeskundigen en zetten ervaringsdeskundigen vaker in als ondersteuning bij de behandeling van cliënten. Ook via de diverse regionale autisme netwerken wordt hier meer aandacht aan gegeven.

Ervaringsdeskundigen worden ook ingezet bij lezingen en trainingen bij andere zorgverleners, gemeenten en andere instanties die te maken (kunnen) krijgen met mensen met psychische problemen.

Ervaringsdeskundigen die hun eigen beperkingen hebben leren kennen en hun leven dusdanig hebben aangepast dat hun beperkingen beheersbaar zijn kunnen, door deze ervaringen te delen en tips te geven, een waardevolle bron van informatie zijn voor personen die net tegen hun problemen zijn aangelopen.

Omdat de ervaringsdeskundige vanuit ervaring spreekt hebben de woorden meer impact, de cliënt merkt dat hij/zij echt begrepen wordt. Een ervaringsdeskundige kan vaak ook meer zeggen dan een therapeut die vanuit een theoretisch basis werkt.

Ikzelf heb het in ieder geval nog niet meegemaakt dat een cliënt zich niet herkende in mijn verhaal, integendeel, de cliënt ervaart dat hij/zij niet de enige is en hoort ook dat alhoewel leven met autisme best zwaar kan zijn, het met de juiste begeleiding en aanpassingen in de levensstijl een stuk aangenamer kan worden gemaakt.